Grupa Kapitałowa ENEA

Raport CSR 2012

Najważniejsze dane

 • employees.png
  Pracownicy
  Ponad 10 000 specjalistów zatrudnionych we wszystkich spółkach Grupy
 • mani.png

  Klienci

  Ponad 2 miliony Klientów indywidualnych. Około 300 tysięcy Klientów biznesowych w Polsce.
 • environment.png

  Środowisko

  198,5 MW  - moc zainstalowana w OZE w Grupie Kapitałowej ENEA
 • community_0.png

  Społeczeństwo
  253 aktywnych wolontariuszy i 26 085 beneficjentów pomocy w 2012 roku. 

List Prezesa Zarządu

Jesteśmy jedną z największych firm branży energetycznej
w Polsce. Obsługujemy około 2,4 mln klientów. Nasze działania
i plany są nierozerwalnie związane z odpowiedzialnościąceo.jpg za jakość życia interesariuszy.
Więcej

Nasza działalność w 2012

Elektrownia „Kozienice” S.A. i Kopalnia LW „Bogdanka” S.A. zawierają umowę na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb nowego bloku energetycznego.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego 30.981.380 „akcji pracowniczych” serii B ENEA S.A.

ENEA partnerem VI Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych.

ENEA S.A. nabywa 100% udziałów spółki Windfarm Polska stając się właścicielem farmy wiatrowej w miejscowości Bardy.

Elektrownia „Kozienice” zmienia nazwę na ENEA Wytwarzanie w ramach projektu Integracji Obszaru Wytwarzania.

W Białymstoku zawarto porozumienie dotyczące zasad wdrażania nowej struktury Grupy Kapitałowej ENEA w obszarze „wytwarzanie”.

Podpisanie Umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków.

 • Wprowadzenie do obrotu giełdowego 556 603 akcji pracowniczych ENEA S.A.

Podpisanie umowy na budowę nowego blok energetycznego w Świerżach Górnych (powiat Kozienice)

Przekazanie generalnemu wykonawcy placu pod budowę nowego bloku energetycznego w Świerżach Górnych

Publikacja pierwszego kompleksowego Raportu społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2011.

Utworzenie holdingu zarzadzanego przez ENEA Wytwarzanie w ramach procesu Integracji Obszaru Wytwarzania.

 • Krzysztof Zamasz obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A.

Klienci

Energia dla wszystkich

Oferujemy "szyte na miarę" rozwiązania dla gospodarstw domowych i firm.Jakość obsługi Klienta
Kanały komunikacji z Klientem
Szybkość reakcji na awarie

Pracownicy

Dajemy zatrudnienie

Pracownicy tworzą kulturę korporacyjną, generują zysk
i mają największy wpływ
na naszą działalność


Zatrudnienie

Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Szkolenia i edukacja

ŚRODOWISKO

W kontakcie z naturą

Zarządzamy wpływem działalności Grupy ENEA na środowisko i przeciwdziałamy niekorzystnym skutkom naszych działań

Emisja CO2

Zużycie energii
Odpady

SPOŁECZNOŚĆ

ENEA na co dzień

Współpracujemy z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w celu wspierania równości
i zrównoważonego rozwoju.

Wpływ na rozwój lokalny

Zaangażowanie społeczne
Wolontariat pracowniczy