Grupa Kapitałowa ENEA

Grupa Kapitałowa ENEA to trzecia co do wielkości grupa energetyczna w Polsce, odgrywająca jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki kraju. Podstawą jej działania jest handel, wytwarzanie oraz dystrybucja energii elektrycznej. Myślą przewodnią przyświecającą działaniom Grupy Kapitałowej ENEA jest dbałość o dostarczanie klientom najwyższej jakości usług, zapewnienie pracownikom bezpiecznego zatrudnienia i godnej pracy, budowanie opartych na zaufaniu relacji z akcjonariuszami oraz rozwój przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

3 177,698 MW - całkowita moc wytwórcza Grupy Kapitałowej ENEA
16,0 TWh - całkowita sprzedaż w ramach obrotu energią
14,9 TWh- sprzedaż odbiorcom detalicznym
2,1 mln – liczba odbiorców indywidualnych
0,3 mln – liczba odbiorców instytucjonalnych
10 096 032 tys. zł. - całkowite przychody ze sprzedaży netto
20% powierzchni kraju pokrywa sieć dystrybucyjna ENEA Operator
109 tys. km linii energetycznych liczy sieć dystrybucyjna ENEA Operator

Grupę Kapitałową ENEA tworzyły w 2012 roku 24 spółki, przy czym ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu jest spółką zarządzającą całą Grupą.

ENEA S.A. zajmuje się hurtowym obrotem oraz sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym i posiada biura handlowe w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Zielonej Górze. W Warszawie działa biuro wspierające pracę Biura Zarządu ENEA S.A. w Poznaniu. Grupa związana jest przede wszystkim z regionem północno-zachodniej Polski, chociaż spółki mają swoje siedziby na terenie całego kraju m.in. w Świerżach Górnych (powiat kozienicki), Białymstoku czy Warszawie.

Spółka ENEA Operator, niezależny operator sieci dystrybucyjnych, odpowiada za dystrybucję energii elektrycznej. Sieć dystrybucyjna spółki pokrywa 20% terytorium kraju (obszar 58 213 km²) i dociera do ponad 2,4 miliona odbiorców. Obszar działania spółki to województwa: wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie oraz części województwa dolnośląskiego i pomorskiego. Oddziały dystrybucji spółki ENEA Operator mieszczą się w Poznaniu, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie i Zielonej Górze. Jednostki zajmują się m.in. rozbudową, modernizacją i konserwacją sieci dystrybucyjnej oraz prowadzeniem ruchu sieci dystrybucyjnej.

Sieć dystrybucyjna ENEA Operator liczy 109 tys. km linii energetycznych (ponad 127 tys. wraz z przyłączami) oraz 35 tys. stacji elektroenergetycznych.

W spółkach Grupy Kapitałowej ENEA zatrudnienie znajduje ponad 10 000 osób.

   

mappa_def.png

 

Struktura akcjonariatu Grupy Kapitałowej ENEA

struktura_akcjonariatu.jpg

  
Skarb Państwa 51,5%
Vattenfall AB 18,67%
Pozostali 29,82%

ENEA S.A. jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka wchodzi m. in. w skład indeksów takich jak mWIG40, WIG-ENERGIA oraz w skład uruchomionego w 2013 WIG-30.

logo_seg_1993_eng_thumb250.png gpw-logo.png odpowiada_inwestorom_logo.png