Lista kluczowych aspektów raportowania Grupy Kapitałowej ENEA

Kluczowy aspekt lub temat Oddziaływanie aspektu wewnątrz organizacji Oddziaływanie aspektu na zewnątrz organizacji
Obszar środowiskowy  
Emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w kontekście wytwarzania i dystrybucji energii V szczególnie dla spółek segmentu „wytwarzanie”  V
Zużycie energii i rozwiązania energooszczędne  V V W szczególności na Klientów 
Wykorzystywane surowce  V V W szczególności na  dostawców i środowisko naturalne
Dbałość o zasoby wodne V V
Odnawialne Źródła Energii (OZE)  V V W szczególności na dostawców, Klientów i środowisko naturalne
Odpady  V V
Compliance – zgodność z regulacjami   V V
Obszar społeczny: zatrudnienie i godna praca  
Zatrudnienie – skala i warunki zatrudnienia  V V
Bezpieczeństwo i  zdrowie pracowników  V V
Szkolenia i edukacja  pracowników  V V W szczególności na Klientów 
 Obszar społeczny: wpływ na społeczności   
Antykorupcyjne polityki i procedury  V V W szczególności na dostawców i Klientów 
Wpływ na społeczności lokalne i współpraca z  nimi V V W szczególności na społeczności lokalne obszaru funkcjonowania spółek
 Wskaźniki społeczne: odpowiedzialność za produkt  
Ochrona prywatności i danych osobowych Klienta  V W szczególności na spółki segmentów „obrót” i  „dystrybucja”  V W szczególności na Klientów
Jakość obsługi Klientów V W szczególności na spółki segmentów „obrót” i  „dystrybucja”  V W szczególności na Klientów 
Kanały komunikacji z Klientami V V W szczególności na Klientów
Oznakowanie usług i produktów, komunikacja ich właściwości   V V W szczególności na Klientów 
Compliance – zgodność z regulacjami i przepisami  VV W szczególności na Klientów i konkurencję