Nasza działalność CSR w 2012

 • Elektrownia „Kozienice” S.A. i Kopalnia LW „Bogdanka” S.A. zawierają długoterminową umowę na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb nowobudowanego bloku energetycznego w Elektrowni „Kozienice” S.A. Umowa została zawarta do końca 2036 roku.
 • Siedziba główna ENEA S.A. w Poznaniu zostaje przeniesiona z ulicy Nowowiejskiego 11 na ulicę Górecką 1.
 • Przyjęcie do KDPW oraz dopuszczenie do obrotu giełdowego 30.981.380 „akcji pracowniczych” serii B  ENEA S.A.
 • Debiut akcji pracowniczych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • ENEA partnerem VI Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych.
 • ENEA S.A. nabywa 100% udziałów spółki Windfarm Polska stając się właścicielem farmy wiatrowej w miejscowości Bardy. Farma wytwarzać będzie ok. 150 000 MWh energii elektrycznej rocznie.
 • Elektrownia „Kozienice” zmienia nazwę na ENEA Wytwarzanie w ramach projektu Integracji Obszaru Wytwarzania.
 • Konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi Power Europe wygrywa przetarg na budowę nowego bloku energetycznego Nr 11 w ENEA Wytwarzanie.  
 • ENEA Operator otrzymuje nagrodę specjalną 15 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dobroczyńca Roku za realizację programu „Pierwsza Pomoc – Ratownictwo Przedmedyczne”.
 • ENEA Wytwarzanie otrzymuje certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego w spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP z wymaganiami norm: ISO 9001; ISO 14001; PN 18001 i OHSAS 18001 w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną oraz wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.
 • W Białymstoku zawarte zostaje porozumienie dotyczące zasad wdrażania nowej struktury Grupy Kapitałowej ENEA w obszarze „wytwarzanie”. 
 • ENEA S.A. podpisuje Umowę Programową z 5 bankami ustalającą warunki Programu Emisji Obligacji o wartości do 4 mld zł. Program ma pokryć potrzeby inwestycyjne Grupy na najbliższe 10 lat.
• Podpisanie Umowy ramowej z PGNiG S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE S.A. i Tauron Polska Energia S.A w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków.
 • Wprowadzenie do obrotu giełdowego 556 603 akcji pracowniczych ENEA S.A.
 • ENEA S.A., PGE S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A. podpisują list intencyjny zmierzający do ustalenia zasad współpracy przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
 • 21.09.2012 - podpisanie przez ENEA Wytwarzanie i konsorcjum Hitachi Power Europe GmbH oraz Polimex – Mostostal S.A. umowy na budowę nowego blok energetycznego w Świerżach Górnych(powiat Kozienice) 
 • Podpisanie przez ENEA S.A. i ENEA Wytwarzanie umowy, na mocy której ENEA S.A. staje się właścicielem 100 proc. udziałów Spółki ELKO Trading.
 • Przekazanie generalnemu wykonawcy placu pod budowę nowego bloku energetycznego
  w Świerżach Górnych (powiat Kozienice)
 • ENEA S.A. zawiera 15-letnią Umowę Kredytową o wartości 950 mln zł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
 • ENEA S.A. udostępnia aplikację  ENEA IR  dotyczącą Relacji Inwestorskich na Android Tablet.
 • Rada Nadzorcza ENEA S.A. podejmuje uchwałę o powołaniu z dniem 1 stycznia 2013 roku Krzysztofa Zamasza na stanowisko Prezesa Zarządu w Zarządzie ENEA S.A.
 • Publikacja pierwszego w historii Grupy Kapitałowej ENEA kompleksowego Raportu społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2011.
 • Utworzenie holdingu zarządzanego przez ENEA Wytwarzanie w ramach procesu Integracji Obszaru Wytwarzania.
 • Grupa Kapitałowa ENEA zostaje laureatem konkursu 100 PROCENT Nagrody Wolontariatu Pracowniczego w kategorii Debiut.
 • Krzysztof Zamasz obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A.